Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej Białka Gronie i Grzechynia

Beneficjent:
Gmina Maków Podhalański


 
Tytuł Operacji:
Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej Białka Gronie i Grzechynia.


 
Cel operacji:
Podniesienie standardów życia mieszkańców miejscowości Białka oraz Grzechynia przygotowanie dokumentacji projektowej.


 
Realizacja operacji obejmowała:
Budowę linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej w Białka Gronie oraz drogi gminnej w Grzechyni.


 
Wartość całkowita operacji:
52 985,50 zł


 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
30 446,00 zł


 
Czas trwania realizacji operacji:
29.03.2011 r. – 30.11.2012 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212514


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji