Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Juszczyn-Skawica Rotnia, Juszczyn Kachnówka – Stadion LKS Naroże

Beneficjent:
Gmina Maków Podhalański


 
Tytuł Operacji:
Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Juszczyn-Skawica Rotnia, Juszczyn Kachnówka – Stadion LKS Naroże.


 
Cel operacji:
Podniesienie standardów życia mieszkańców miejscowości Juszczyn.


 
Realizacja operacji obejmowała:
Budowę linii oświetleniowej  Juszczyn – Skawica Rotnia w Juszczynie oraz Juszczyn Kachnówka – Stadion LKS Naroże.


 
Wartość całkowita operacji:
58 429,07 zł


 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
31 406,00 zł


 
Czas trwania realizacji operacji:

29.03.2011 r. – 28.12.2012 r.


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212563


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji