Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów i instrumentów regionalnych oraz naukę gry, śpiewu i tańca regionalnego

Beneficjent:

GMINNE CENTRUM KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI w ZAWOI


Tytuł Operacji:

Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów i instrumentów regionalnych oraz naukę gry, śpiewu i tańca regionalnego.

 

Cel operacji:

Celem operacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz pobudzanie kulturalnych inicjatyw i tworzenie warunków do rozwoju twórczości opartej na kulturze ludowej Górali Babiogórskich. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju aktywnego spędzenia wolnego czasu, rozwijania pasji, talentów i aktywnych postaw społecznych, szczególnie przez dzieci i młodzież. Realizacja zadania zaspokoi potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Zawoja, poprawi jakość życia oraz stan dziedzictwa kulturowego babiogórców. Operacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturowej Gminy Zawoja.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Zakup strojów i instrumentów dla zespołu regionalnego, a także przeprowadzenie zajęć tańca, obrzędów i pieśni regionalnych i gry na instrumentach.


Wartość całkowita operacji:

38 544,50 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

24 486,00 zł

 Wa

Czas trwania realizacji operacji:

26.01.2010 r. – 26.08.2011 r.

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212503


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji