Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Organizacja imprez i warsztatów, sposobem na rozwijanie aktywności społecznej, twórczości kulturalnej i promocji lokalnego dziedzictwa

Beneficjent:

STOWARZYSZENIE TRADYCJA I NATURA W BYSTREJ - SIDZINIE


Tytuł Operacji:

Organizacja imprez i warsztatów, sposobem na rozwijanie aktywności społecznej, twórczości kulturalnej i promocji lokalnego dziedzictwa.

 

Cel operacji:

Operacja pt. Organizacja imprez i warsztatów, sposobem na rozwijanie aktywności społecznej, twórczości kulturalnej i promocji lokalnego dziedzictwa przyczynia się do osiągnięcia celu II.4 LSR „Podbabiogórze”, poprzez organizacje imprez, warsztatów, kursu, wyjazdu. Imprez i warsztaty zapewnią atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży mieszkańców i turystów . Ponadto realizowana operacja przyczyni się do osiągnięcia celów PROW 2007-2013 które są zbieżne z celami LSR „Podbabiogórze”, a mają na celu ostatecznie oprawić jakość życia na terenie wsi.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Przygotowanie terenu pod organizacje imprezy, występy zespołów regionalnych, organizacje zajęć warsztatowych z artystami i twórcami ludowymi, prezentacja stoisk potraw regionalnych. Organizacja wyjazdu na Międzynarodowe Wystawę Rolniczą Agropromocja w Nawojowej.


Wartość całkowita operacji:

17 973,26  złKwota dofinansowania w ramach Leadera:

12 579,96  złCzas trwania realizacji operacji:

22.01.2010 r. – 21.07.2011 r.

 
 
 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212570


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji