Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Odnowa Centrum Wsi Budzów

Beneficjent:

GMINA BUDZÓW


Tytuł Operacji:

Odnowa Centrum Wsi Budzów


Cel operacji:

Poprawa warunków życia społeczności lokalnej, rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez budowę parkingu i chodnika zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi i ułatwiającego dojście mieszkańców do obiektu pełniącego funkcje społeczno- kulturalne (imprezy kulturalne promujące dziedzictwo kulturowe)  i rekreacyjne-sportowe (imprezy sportowe). Operacja będzie realizowana na szlaku zielonym biegnącym z Kalwarii Zebrzydowskiej do Makowa Podhalańskiego, jaka również na trasie Ekomuzeum. Ponadto, chodnik jest elementem łączącym wszystkie ważne dla mieszkańców instytucje publiczne ( m.in. Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Bank) oraz kultu religijnego- Kościoła. Planowane cele operacji przyczynią się do osiągnięcia II Celu Ogólnego oraz 3 i 4 Celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza”.


Realizacja operacji obejmowała:

Budowa chodnika i parkingu zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi i ułatwiającego dojście mieszkańców do obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne i rekreacyjno-sportowe. Ponadto chodnik jest elementem łączącym wszystkie ważne dla mieszkańców wsi instytucje. Wykonane zadania zwiększyły bezpieczeństwo pieszych, a także w znaczący sposób poprawiły walory estetyczne miejscowości.

 

Wartość całkowita operacji:

247 204,35 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

119 746,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

26.01.2010 r. – 31.03.2011 r.

 

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212598


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji