Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Nowe technologie w produkcji, budownictwie tradycyjnym

Beneficjent:

Stanisław Kordel (Gmina Bystra-Sidzina)


Tytuł:

Nowe technologie w produkcji, budownictwie tradycyjnym.


Cel operacji:

Wzrost przychodów i konkurencyjności firmy oraz zwiększenie zatrudnienia poprzez zakup maszyn.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup traka taśmowego przewoźnego, ostrzarki do pił traków, przyczepę Palms 8S z żurawiem Palms 670.


Wartość całkowita operacji:

143 836,20 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

58 470,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

04.04.2013 r. – 30.10.2014 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212582


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji