Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Tradycyjne budownictwo z nowoczesnym parkiem maszynowym

Beneficjent:

Tadeusz Sułocha (Gmina Bystra – Sidzina)


Tytuł:

Tradycyjne budownictwo z nowoczesnym parkiem maszynowym.


Cel operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn w celu prowadzenia działalności usługowej.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup ciągnika rolniczego oraz ładowacza czołowego.


Wartość całkowita operacji:

237 390,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

96 500,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

11.12.2012 r. - 29.04.2014 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212535


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji