Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Tradycyjne wyroby tartaczne – trak taśmowy metodą na zwiększenie dochodów z działalności pozarolniczej

Beneficjent:

Piotr Stramek (Gmina Bystra- Sidzina)


Tytuł:

Tradycyjne wyroby tartaczne – trak taśmowy metodą na zwiększenie dochodów z działalności pozarolniczej.


Cel operacji:

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej przez prowadzenie usług tartacznych z wykorzystaniem zakupionych maszyn.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup traka szerokotaśmowego przewoźnego, ostrzarki pił, żurawia oraz przyczepy.


Wartość całkowita operacji:

191 265,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

77 750,00 zł (dane z wniosku o przyznanie pomocy)


Czas trwania realizacji operacji:

27.01.2014 r. – w trakcie realizacji


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7303747


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji