Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Rozwój usług w budownictwie tradycyjnym

Beneficjent:

Józef Palarczyk (Gmina Bystra-Sidzina)


Tytuł:

Rozwój usług w budownictwie tradycyjnym.


Cel operacji:

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup maszyn do świadczenia usług tartacznych.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup ciągnika rolniczego.


Wartość całkowita operacji:

129 909,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

49 150,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

26.01.2014 r. – 12.11.2014 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212594


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji