Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wykorzystanie nowych technik przeładunku tarcicy

Beneficjent:

Józef Palarczyk (Gmina Bystra – Sidzina)


Tytuł:

Wykorzystanie nowych technik przeładunku tarcicy.


Cel operacji:

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup przyczepy z żurawiem do transportu drewna.Realizacja operacji obejmowała:

Zakup żurawia szerokokątnego Palms 670 z teleskopem i pompą tłoczkową ze zbiornikiem na olej.


Wartość całkowita operacji:

47 601,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

19 350,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

10.12.2012 r. – 15.01.2014 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212510


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji