Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Tradycyjne wyroby tartaczne – metodą na zwiększenie dochodów z działalności pozarolniczej

Beneficjent:

Tadeusz Błachut (Gmina Bystra – Sidzina)


Tytuł:

Tradycyjne wyroby tartaczne – metodą na zwiększenie dochodów z działalności pozarolniczej.


Cel operacji:

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej przez prowadzenie usług tartacznych.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup traka taśmowego przewoźnego, ostrzarki do pił taśmowych, automatycznego rozwieraka do pił taśmowych oraz przyczepę z żurawiem o ładowności od 6 ton do 10 ton.


Wartość całkowita operacji:

160 588,20  zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

65 280,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

12.03.2012 r. – 18.10.2013 r.
Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212577


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji